Uddannelsesinstitutioner

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed tilbyder gennem Kvalitet- og tilsynsstyrelsen Specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelser.

Formålet er over for den unge at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den nedsatte høre, syns og/eller kommunikationsevne med henblik på at styrke den unges lærings- og udviklingspotentiale. Over for Kvalitet- og tilsynsstyrelsen at at stille det faglige grundlag og beredsskab til rådighed med henblik på at opfylde uddannelsessøgendes retskrav på:

 • Udredningsydelser 
 • Vejlednings- og rådgivningsydelser
 • Specialpædagogisk støtte (SPS)
 • Hjælpemiddelydelser

Konsulentbistand fra instituttet bevilges via Kvalitet- og tilsynsstyrelsen. Der kan søges om støtte til flg. uddannelser:

 • STX (almen studentereksamen)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)
 • GSK (gymnasiale suppleringskurser)
 • EUD (erhvervsuddannelse)
 • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent)
 • PAU (pædagogisk assistent

læs mere om SPS på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside