Ydelser og matchning


Instituttets ydelser som leverandør til de nordjyske kommuner retter sig mod:

 • Borgere og pårørende
 • Kommunale myndigheder og fagprofessionelle

Over for borgeren og pårørende tilbyder Instituttet en vifte af ydelser, der alle har til formål at afhjælpe eller begrænse følgerne af den nedsatte høreevne, synsevne og/eller nedsatte evne til at kommunikere med tale eller på skrift. Ydelserne retter sig mod borgerens daglige liv i forhold til hjem, skole, arbejde og fritid.

Overfor kommunale myndigheder og andre offentlige institutioner tilbyder Instituttet at stille det faglige grundlag og beredskab til rådighed, således at disse sættes i stand til at opfylde borgernes retskrav på udredningsydelser, vejlednings- og rådgivningsydelser, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt hjælpemiddelydelser.

Grundlaget for den service, som Instituttet yder, er fastlagt i Nordjysk Socialaftale indgået mellem kommunerne i regionen og Region Nordjylland. Ydelserne er yderligere beskrevet i Instituttets Tilbudskatalog.

 

Instituttets VISO og VISO-KaS-ydelser er landsdækkende og retter sig mod:

 • Borgere og pårørende
 • Skoler, botilbud, dagtilbud etc.
 •  


   

   

  Kontakt

  Kontakt

  Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

  Telefon

  97 64 70 00
  Mandag-torsdag kl. 8-15
  Fredag kl. 8-14

  9200 Aalborg SV

  Tilbudskatalog 2022

    

  Ydelser i henhold til Nordjysk Socialaftale