Visning
10
Filtrer efter dato
Vis alle dage
Søg i nyheder
  • Adgang Med Tegn er tilgængelig på mange hjemmesider og gør det muligt at få tegnstøtte fra en database. Nu kan du også selv bruge Adgang Med Tegn i de tilfælde, hvor en hjemmeside ikke har løsningen...
  • Viden om hjernens energiniveau – også kaldet arousal – kan supplere døvblindepædagogikken. Man kan styrke den døvblindepædagogiske indsats ved at supplere den med viden om, hvordan hjernens energiniveau...
  • I 2019 gjorde vi Socialstyrelsen opmærksom på, at der udover de mange børn og unge med CHARGE syndrom, vi havde i vores rådgivning, også fandtes nogle med CHARGE-syndrom, der ikke havde en kombineret...
  • FDDB's 37-årige medlem Raziye Acili er udpeget til at sidde i repræsentantskabet i Kvinderådet på én af tre nye pladser, som Danske Handicaporganisationer (DH) har fået i forbindelse med indtræden i...
  • "I decemberudgaven af 'Specialpædagogik - tidsskrift for specialpædagogik og inklusion' udkom Specialrådgivningen for Døvblinde i samarbejde med CFD med en artikel om Anderledeshed blandt unge med Usher...
  • ISHD's psykolog Rasmus Hougaard Pedersen har fået en artikel om Usher syndrom i det internationale magasin DbI Review.
  • 6. – 7. marts 2021 afholder Danske Døvblindfødtes Forening forældrekursus.
  • Sidst i 2020 er vi blevet bedt om at overtage Socialstyrelsens vidensportal om medfødt døvblindhed. Det er en opgave vi er meget glade for at løfte og videreudvikle. 
  • Materialecentret har for nylig udgivet et faghæfte om hørelsen og døvblindhed.