Vidensportal om døvblindhed på vej

Sidst i 2020 er vi blevet bedt om at overtage Socialstyrelsens vidensportal om medfødt døvblindhed. Det er en opgave vi er meget glade for at løfte og videreudvikle. 

Vi vil benytte lejligheden til at få samlet den viden, der findes om medfødt døvblindhed, CHARGE og kombineret sansetab i flere forskellige formater og stilet til forskellige målgrupper. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder drønstærkt på at oprette og udvikle vidensportalen. I kan godt begynde at glæde jer!

Opdateret