Artikel om anderledeshed hos unge med Usher syndrom

"I decemberudgaven af 'Specialpædagogik - tidsskrift for specialpædagogik og inklusion' udkom Specialrådgivningen for Døvblinde i samarbejde med CFD med en artikel om Anderledeshed blandt unge med Usher syndrom. 

Artiklen går i dybden med temaet 'Anderledeshed', som de unge med Usher syndrom i særdeleshed beskriver. Gennem temaet beskrives det, at de unge er fanget i et grænseland om at være med og uden handicap. Forskellige teorier bliver benyttet for at få en større forståelse af, hvorfor unge med Usher kan føle sig anderledes, og hvorfor, at denne følelse særligt kan opstå i ungdommen og i vores nuværende samfund.

Derudover skildrer forfatterne hvordan, man i den specialpædagogiske praksis kan arbejde med unges oplevelser af anderledeshed. Håbet med artiklen er, at det kan give børn og unge med udfordringer som Usher syndrom en oplevelse og erkendelse af, at "... man kan godt sige, at vi er anderledes på lidt hver vores måde, men det gør ikke, at vi ikke kan noget.", som en af de unge fortæller.

Hvis temaet har vækket din interesse, så kan bladet og artiklen fremskaffes her: https://tidsskriftetspecialpaedagogik.dk/shop/sp-nr-4-2020.html

Opdateret