TILBAGE

Artikel om anderledeshed hos unge med Usher syndrom

04. januar 2021
"I decemberudgaven af 'Specialpædagogik - tidsskrift for specialpædagogik og inklusion' udkom Specialrådgivningen for Døvblinde i samarbejde med CFD med en artikel om Anderledeshed blandt unge med Usher syndrom.