Arousal og døvblindhed - ny publikation

Viden om hjernens energiniveau – også kaldet arousal – kan supplere døvblindepædagogikken. Man kan styrke den døvblindepædagogiske indsats ved at supplere den med viden om, hvordan hjernens energiniveau påvirker modtagelighed for sanseindtryk og hjernens vågenhed og parathed.

Dette hæfte er det syvende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien.

Vi kan med viden om arousal blive klogere på, hvordan vi gensidigt påvirker hinanden, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe et andet menneske med at få en bedre indre balance. I hæftet beskrives teoretiske perspektiver relateret til arousal, og de knyttes til en række cases. Der beskrives i alt fire cases, som hver repræsenterer forskellige arousalproblematikker og tilhørende pædagogiske tiltag.

Hæftet er skrevet af Lone Rømer Jensen og Tanja Møller Christiansen. Udgivelse: Materialecentret.

Bestil hæftet Arousal og medfødt døvblindhed

Opdateret