Ny publikation om hørelsen og døvblindhed

Materialecentret har for nylig udgivet et faghæfte om hørelsen og døvblindhed.

Evnen til at udnytte hørelsen kan udvikles hos de fleste personer med hørenedsættelse. Derfor kan hørelsen hos personer med døvblindhed blive en vigtig sans, der kan være med til at skabe mening og genkendelighed, selvom den er nedsat.

Det dobbelte sansetab medfører, at en person med døvblindhed ikke kan kompensere for den ene fjernsans med den anden. Dvs. at man ikke kan bruge hørelsen – i hvert fald ikke fuldt ud – til at kompensere for synstab og omvendt. Når synet er nedsat i tillæg til en hørenedsættelse, er det sværere at tolke lydkilder og få lyde til at give mening. Det kræver derfor ofte en særlig pædagogisk og kompenserende indsats, hvor personen med døvblindhed støttes i at tolke lyde i omgivelserne.

Hæftet er tænkt som en hjælp til at forstå både, hvordan hørelsen fungerer, hvordan høretab kan behandles, og hvordan nærpersoner kan støtte døvblinde personer til at høre bedst muligt.

Hent hæftet Hørelsen og døvblindhed

Opdateret