TILBAGE

Nyt hæfte om sanseintegration

03. marts 2022
Dette hæfte er det niende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab.
Hæftets mål er at gøre læseren i stand til at hente forståelse og inspiration i sansernes univers. Sansesystemerne danner det fundament, som giver os adgang til at forstå os selv og verden omkring os. Når sansesystemerne er velregulerede, så spilder vi ikke energi, men kan udnytte vores kognitive tænkning og handling fuldt ud.