Adgang Med Tegn – nu kan den bruges overalt

Adgang Med Tegn er tilgængelig på mange hjemmesider og gør det muligt at få tegnstøtte fra en database. Nu kan du også selv bruge Adgang Med Tegn i de tilfælde, hvor en hjemmeside ikke har løsningen integreret. Dette gælder ikke bare på hjemmesider, men f.eks. også i forbindelse med:

  • Mails
  • Breve i e-Boks
  • Tekster fra borger.dk, sundhed.dk eller skat.dk
Faktisk kan alle tekster, du kan markere og kopiere på din computer, indsættes i Adgang Med Tegns tekstboks og blive vist med tegn fra databasen. For at få digitale tekster understøttet med tegn fra dansk tegnsprog skal du hente og installere Adgang Med Tegn ganske gratis herfra:

Mac: https://download.efaktum.dk/cdh/AdgangMedTegn.pkg
Windows: https://download.efaktum.dk/cdh/AdgangMedTegnSetup.exe

Hvordan får man tegnene frem i teksten?
Først markerer man en tekst og kopierer denne. Dernæst klikker man på ”Indsæt tekst” i den lille boks kaldet Adgang Med Tegn, som man har installeret via linket ovenfor. Nu bliver teksten overført til boksen, og alle de ord, der findes i databasen, fremhæves. Når man klikker på et fremhævet ord, kommer der en video frem, som viser tegnet for det markerede ord.
 
Adgang Med Tegn er kort sagt et værktøj, der giver borgere med hørenedsættelse bedre mulighed for selvstændigt at tilegne sig informationer på lige fod med andre, der ikke har en hørenedsættelse.

God fornøjelse med værktøjet!

Opdateret