TILBAGE

Vidensportal om døvblindhed på vej

17. december 2020

Sidst i 2020 er vi blevet bedt om at overtage Socialstyrelsens vidensportal om medfødt døvblindhed. Det er en opgave vi er meget glade for at løfte og videreudvikle.