Rammeaftalen

Rammerne for Instituttets udbud af ydelser til de nordjyske kommuner fastlægges som en del af Nordjysk Socialaftale.
Læs mere på om Nordjysk Socialaftale på Rammeaftalesekretariatets hjemmeside.

Det forstærkede samarbejde

Institut for Syn og Hørelse er endvidere omfattet af Nordjysk Socialaftales vilkår om "Det forstærkede samarbejde".

 

Takster

Timetaksten for konsulentydelser i 2022 er på 919 kr.