Ordblindeundervisere på VUC m.m.

cdord

Hvis du som ordblindeunderviser, på baggrund af et længere undervisningsforløb, mener, at din kursists læse-stavevanskeligheder vil kunne kompenseres med IT- hjælpemidler, kan disse evt. bevilges efter Servicelovens § 112 /113.

For at IT- hjælpemidlerne kan bevilges, skal de i væsentlig grad kompensere for handicappet.

 ”I væsentlig grad” tolkes således, at hjælpemidlet skal benyttes 2 - 3 gange ugentligt 52 uger om året, for at kravet er opfyldt.

Det er derfor vigtigt, at du kritisk vurderer, om ansøgeren kan og vil bruge hjælpemidlerne selvstændigt efter endt kursus.

I højre side finder du et ansøgningsskema.