Jobcentre

Institut for  Syn og Hørelse kan være behjælpelig med specialpædagogisk udredning og afprøvning af  kompenserende hjælpemidler med henblik på integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 

Instituttets indsats kan bl.a. indeholde: 

  • Høreudredning og  vejledning om  høretekniske  hjælpemidler - for nærmere oplysninger kontakt hørekonsulent Cristina Kristensen
  • Synsudredning og kompenserende  hjælpemidler  til  blinde og svagsynede  -  for nærmere oplysninger kontakt konsulent Thomas Bo Christensen
  • Læse/staveudredning  og kompenserende hjælpemidler til læse/stavesvage -  for nærmere oplysninger kontakt konsulent Thomas Bo Christensen
  • Kompenserende hjælpemidler til personer med  bevægelsesvanskeligheder (museskader, gigt, sclerose, parkinson m.m.) –  for nærmere oplysninger kontakt konsulent Thomas Bo Christensen

For at gå ind i jobcentersager skal Institut for Syn og Hørelse have en timebevilling fra jobcenteret. Timetaksten for konsulenter ses under Rammeaftale og takster.