Værdier og målsætninger

Mission

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed vil ud fra et helhedssyn og gennem en optimal tværfaglig koordineret indsats udvikle muligheden for, at brugerne kan opnå højst mulig livskvalitet og selvstændighed.

Værdigrundlag

Grundlaget for Instituttets møde med brugeren er ligeværdighed og respekt for det enkelte individ.

Dette kendetegnes ved:

 • Opmærksomhed
 • Imødekommenhed
 • Indlevelsesevne
 • Brugertilpasset kommunikation

Brugertilbuddet er kendetegnet ved:

 • At tage udgangspunkt i brugerens forudsætninger og behov ud fra et
  helhedssyn
 • Brugerinddragelse og brugerindflydelse
 • Fleksibilitet og professionalisme i problemløsningen
 • I respekt for brugeren at tage udgangspunkt i mindste indgrebs-
  princippet