Organisation

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed er styret af Regionsrådet i Region Nordjylland.

Instituttet er organisatorisk placeret i Specialsektoren under Området for Kommunikation og Specialpædagogik, og den daglige ledelse udføres af tilbudslederen i samarbejde med instituttets bestyrelse.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Regionsrådet, de nordjyske kommunalbestyrelser, Danske Handicaporganisationer, instituttets brugere, sygehusenes øjen- og øreafdelinger samt instituttets personale.