Klagemuligheder

Klager over forholdene på Institut for Syn, Hørelse og Døvbindhed eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet. Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.

Klagen kan indgives til direkte til Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed eller til Specialsektoren. Se kontaktoplysninger.

Der henvises herudover til Klageadgange på Specialsektorens område på Region Nordjyllands hjemmeside for beskrivelse af klagemuligheder vedrørende de enkelte ydelser på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.

Indgivelse af klage

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Telefon

97 64 70 00

Mail

synoghoere@rn.dk

Sofiendalsvej 91

9200 Aalborg SV

Indgivelse af klage

Specialsektoren

Telefon

97 64 80 60|Fax 98 15 95 84

Mail

specialsektor@rn.dk

Regionshuset

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst