Klagemuligheder

Klager over forholdene på Institut for Syn, Hørelse og Døvbindhed eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet. Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.

Klagen kan indgives til direkte til Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed eller til Specialsektoren. Se kontaktoplysninger.

Der henvises herudover til Klageadgange på Specialsektorens område på Region Nordjyllands hjemmeside for beskrivelse af klagemuligheder vedrørende de enkelte ydelser på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.