Synsproblemer efter en hjernerystelse

Hvis du har fået en hjernerystelse (commotio), kan du få forskellige følgevirkninger.

På Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed kan vi hjælpe dig, hvis du oplever problemer med synet, lysfølsomhed, lydfølsomhed eller tinnitus.
Eksempler på symptomer:

 • Hovedpine som kan være konstant eller opstå ved f.eks. skærmarbejde eller læsning
 • Læseproblemer fx at bogstaver flyder sammen, problemer med at følge en linje, nedsat læsehastighed
 • Synsproblemer fx at det er svært at fokusere eller dobbeltsyn
 • Svimmelhed, kvalme og fornemmelse af køresyge, når du flytter blikket
 • Nedsat koncentration
 • Lysfølsomhed
 • Tinnitus og lydfølsomhed

 

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Hvis du har fået en hjernerystelse og oplever nogle af ovenstående symptomer, så ring til:

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed 97 64 70 00

for at få en samtale med en synskonsulent eller hørekonsulent med speciale inden for området. Der kræves ingen henvisning fra lægen at kontakte os.

Udredning af synet:

En synsudredning hos os, indebærer en undersøgelse/udredning hos en special optiker/optometrist samt en synskonsulent.

Vurderer vi, at der er behov for udredning hos andre faggrupper, hjælper vi dig med at blive henvist videre.

 

Synsproblemer efter en erhvervet hjerneskade

Efter en skade i hjernen fx efter blodprop, blødning eller slag, kan du opleve synsproblemer, som kan vise sig på forskellige måder.

Oplever du nogle af nedenstående symptomer, vil det være relevant at få udredt synet hos fagpersoner med specialviden inden for området. Bor du i Nordjylland har du mulighed for at blive udredt på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.

Symptomer:

 • Dobbeltsyn. Du ser to genstande, når du se ser med begge øjne, lukkes det ene øje forsvinder det.
 • Sløret syn
 • Problemer med at fokusere og stille skarpt
 • Påvirkede øjenbevægelser
 • Synsfeltsudfald (hemi- eller kvadrantanopsi)
 • Nedsat opmærksomhed til den ene siden (neglekt)
 • Du kan ikke se farver, eller kontrasten er meget dårlig.
 • Læsevanskeligheder. Du kan opleve, at teksten står uskarp,det kan være svært at følge en linje og bogstaver hopper. Ofte må du læse det samme flere gange.
 • Lysfølsomhed og blændingsgener. Du kan være generet af lys både inde og ude og må bruge solbriller eller, slukke lyset indendørs og/eller rulle gardiner for.
 • Problemer med at genkende genstande

 

Udredning af synet

Udredningen foregår i de fleste tilfælde på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Vi tilbyder:

 • Synsudredning af en synskonsulent med speciale inden for området.
 • Vejledning, rådgivning og afprøvning af hjælpemidler tilrettelagt efter dine behov.
 • Udlån af synshjælpemidler.
 • Rådgivning og vejledning til pårørende og personale.

 

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Hvis du har fået en blodprop/blødning i hjernen eller anden påvirkning af hjernen, som har givet dig synsproblemer, så ring til Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed på Tlf. 97 64 70 00 og få en samtale med en af vores synskonsulenter med speciale inden for området.

Det kræver ikke en henvisning fra lægen, men findes det relevant med en udredning, skal det bevilges af din kommune, ansøgning om dette står vi for. Fagpersoner er også velkommen til at kontakte os på vegne af dig.