Metoder og tilgange

Mål med rådgivningen

I tæt samarbejde med PPR, kommune, pårørende, fagprofessionelle og andre, at give den enkelte og dennes netværk forståelse for og viden om det dobbelte sansetab, og hvordan det påvirker den enkeltes liv og udviklingsmuligheder.

Tilgange

Alt samvær, kontakt og rådgivning tager afsæt i et helhedssyn på den enkelte. Rådgivningen justeres ind efter hvad der her og nu rører sig med opmærksomhed på konsekvenserne af det samlede sansetab.

Rådgivningen gives ud fra en dialektisk handicapforståelse, hvor funktionsnedsættelserne kan ændre sig over tid og i forhold til sted afhængig af de kulturelle og sociale praksisser, barnet deltager i.

Rådgivningsforløbet er derfor processuelt.

Rådgivningsmetoder

Tværfagligt samarbejde,

Dynamisk rådgivning,

Netværksbaseret rådgivning,

Kommunikativ relations Videoanalyse,

Individbaseret rådgivning,

Rollemodelslæring,

Rådgivning i hverdagspraksis,

Narrativ vejledning,

DPU,

Observation,

Funktionel udredning af syn,

Funktionel udredning af hørelse,

Testning og udredning af kognition,

Hypoteseafprøvninger,

Dialog med netværket,

Sprogstimulering, herunder tegnstøttet kommunikation,

Indføring af taktile elementer,

Styrke de grundlæggende dialogkompetencer,

Metoder, der rådgives i

Taktilt tegnsprog,

Taktil turtagning,

Brug af høretekniske hjælpemidler,

Indretning af fysisk miljø,

Multimodal strategi,

Haptisk kommunikation,

Taktilstøttet verbal tale,

Taktil fælles opmærksomhed,

Taktil udpegning.