Materialer om døvblindhed

Specialrådgivningen for Døvblinde bidrager til materialeproduktion om døvblindhed. Det drejer sig mest om faglitteratur til fagprofessionelle, men også til pårørende.

Udgivelser om døvblindhed

Materialecentrets hjemmeside kan du se en oversigt over alle udgivelser om døvblindhed. Materialerne kan bestilles gratis, hvis man er tilknyttet et barn, en ung eller voksen med døvblindhed.

Alle øvrige interesserede kan købe materialerne til den anførte pris.

Nedenfor kan du se nogle af vores nyere udgivelser.

Introduktion til døvblindhed

Dette hæfte er det første i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed.

Synet og døvblindhed

Hæftet introducerer, hvordan synet fungerer, og præsenterer derefter en række synsproblematikker og -diagnoser, som er relevante at have kendskab til i arbejdet med døvblindhed.

Træthed til døvblindhed

Hæftet ser på, hvad der gør personer med døvblindhed særligt udsatte i forhold til træthed.

Mobility, ledsageteknik og døvblindhed

Dette hæfte giver et indblik i de særlige problematikker, der opstår i arbejdet med mobility og ledsageteknikker i forhold til personer med medfødt døvblindhed.

Hørelsen og døvblindhed

Dette hæfte er tænkt som en hjælp til at forstå både, hvordan hørelsen fungerer, hvordan høretab kan behandles, og hvordan nærpersoner kan støtte døvblinde personer til at høre bedst muligt.

Udendørsaktiviteter og døvblindhed

At flytte rammerne for aktiviteter sammen med personer med medfødt døvblindhed ud fra de vante rum i hjem, dagtilbud og skole medvirker ofte til, at vi bliver udfordret til at tænke anderledes.

Arousal og døvblindhed

Hæftet der beskriver, hvordan man kan styrke den døvblindepædagogiske indsats ved at supplere den med viden om, hvordan hjernens energiniveau påvirker modtagelighed for sanseindtryk og hjernens vågenhed og parathed.

Taktil kommunikation og medfødt døvblindhed

Kommunikationen må tilpasses, så personen med døvblindhed får mulighed for at deltage aktivt og nærværende, og her kommer taktil kommunikation ind i billedet.

Sanseintegration og medfødt døvblindhed

Hæftets mål er at gøre læseren i stand til at hente forståelse og inspiration i sansernes univers. Sansesystemerne danner det fundament, som giver os adgang til at forstå os selv og verden omkring os

Tilpasset idræt og bevægelse

Henriette Hermann Olesen

Konstitueret tilbudsleder

Telefon

20 15 03 38

Mail

henriette.olesen@rn.dk