Faglige netværk og projekter

Netværksarbejde i faglige netværk er en nødvendig trædesten for at sørge for at en specialiseret viden er til rådighed for alle borgere, der serviceres af Specialrådgivningen for Døvblindes ydelser. Netværkene har ansvar for at indhente, udvikle og formidle viden, så hver enkelt borger får gavn af arbejdet.

Projekter

Psykisk sårbarhed hos børn og unge med Usher

Projekt i samarbejde med CFD. Deltagere: Specialrådgivere og psykologer.

Døvblindhed og træthed

Projekt i samarbejde med Materialecentret om faktorer i forhold til døvblindhed, der giver træthed.

Deling af hverdagspraksis

Projekt om deling af hverdagspraksis i arbejdet med mennesker med døvblindhed. Deling via sociale medier.

Alle er velkommen til at rette henvendelse, spørgsmål eller ideer til Specialrådgivningen angående de faglige netværk eller projekter.