IT-hjælpemidler til kommunikation

Særlige IT-hjælpemidler er hjælpemidler, der er specielt fremstillet med henblik på at kompensere for en nedsat tale-, syns-, læse- eller skrivefunktion.

Det handler om at kommunikere med sin omverden. Om at afgive eller modtage meddelelser og ikke blot om at afgive et signal som f.eks. en alarm.

Tre kategorier

Særlige IT-hjælpemidler kan overordnet opdeles i tre kategorier.

  1. Dedikerede kommunikatorer, det vil sige apparater der er fremstillet udelukkende med henblik på at kommunikere. Det drejer sig om lukkede og færdige enheder, der blot skal tilpasses den enkelte bruger. I denne kategori finder man blandt andet talemaskiner, Lightwritere, Speak-Out.                                                                                                                                                               
  2. Specialfremstillede programmer som afvikles på en almindelig computer. Programmerne kan kompensere for forskellige funktionsnedsættelser. De kan for eksempel forstørre det, der vises på skærmen, læse tekst op eller tilbyde skrivehjælp i form af ordforslag og lydligt feedback under skrivning. Andre programmer sætter ved hjælp af skærmlæsning blinde brugere i stand til at navigere og arbejde i Windows.                                                                                                                                                                                                                                                                
  3. Specialfremstillet betjeningsudstyr til almindelige computere. Det drejer sig om udstyr, der kan erstatte traditionelle mus og tastaturer og dermed sætte brugere med motoriske vanskeligheder i stand til at skrive og på anden vis betjene computeren.