Kursustilbud

Specialrådgivningen udbyder i samarbejde med Center for Høretab kurser og temadage forskellige steder i landet.

Kurserne formidler relevant specialfaglig viden vedrørende børn og unge med høretab, og formen veksler typisk mellem teori og praksis. Kurserne har til formål at give deltagerne øget indsigt i og viden om målgruppen, kendskab til forskellige metoder og tilgange, samt danne grundlag for deltagernes egne refleksioner over handlemuligheder i praksis.

Hvis der er ønsker i forhold til kurser eller temaer, som ikke p.t. bliver udbudt, er man velkommen til at kontakte Specialrådgivningen. Se aktuelle kurser mv. på hørerådgivningen.dk.