Børn

Instituttets børnehørepædagoger rådgiver børn og forældre om høretab, høreapparatbehandling og andre relevante forhold i forbindelse med en hørenedsættelse. Børnehørerådgivningen foregår på Høreklinikken i Aalborg.

AVT-undervisning

Som en del af børnehørerådgivningen tilbyder Høreklinikken undervisning i AVT (Auditory Verbal Therapy) til forældre med børn i alderen 0-5 år med høreapparater eller benforankret høresystem (BAHS). AVT er en metode til at stimulere hørehæmmede børns sprogudvikling, og udføres af specialuddannede AVT-undervisere.

Forældrene er helt centrale i forbindelse med AVT. Vi underviser og vejleder forældrene i at skabe gode lytte- og læringsmiljøer for deres barn. Målet er, at barnet udvikler et alderssvarende talesprog. AVT-undervisningen foregår som udgangspunkt på Høreklinikken, Havrevangen 1, 9000 Aalborg. I opstarten vil undervisningen være hver anden uge.

AVT-undervisningen gælder børn i Region Nordjylland, som er diagnosticeret med høretab efter 1. marts 2022.

 

APD

APD er en forkortelse for Auditory Processing Disorder, som er en forstyrrelse af normal hørelse. Ørerne hører normalt, men hjernen har svært ved at opfatte og forstå talesprogets lyde.

Hvis der er mistanke om APD hos et barn eller en voksen, tilbydes en test for at undersøge, om der er tale om APD. Testen foregår på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed på Sofiendalsvej i Aalborg. Her kan du læse mere om hvordan testen foregår.