Velkommen til Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Hjælp vedrørende høreapparater eller andre høretekniske hjælpemidler. Generelle spørgsmål om hørelse. Rådgivning om tinnitus og lydoverfølsomhed.

Landsdækkende specialrådgivning (VISO-KaS) vedrørende børn og unge med høretab (0-18 år).

Hent henvendelsesskemaer

Hjælp til blinde og svagsynede børn og voksne. Afprøvning af hjælpemidler. Øjenlæge og optikerkontrol.

Landsdækkende rådgivning om medfødt døvblindhed hos børn og voksne. VISO/VISO-KaS ydelse.

Hent henvendelsesskema

Alternativ supplerende kommunikation til børn og voksne med nedsat tale-, læse-, skrivefunktion, og deraf følgende kommunikationshandicap.


Kursus i Alkohol, Narko og Trafik i forbindelse med generhvervelse af kørekort.


Kontakt administrationen

Tlf.:

97 64 70 00
Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Sofiendalsvej 91


9200 Aalborg SV

Telefonrådgivning

Høreafdelingen 97 64 70 06: mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag 8.00-12.00 

Synsafdelingen 97 64 70 00

(via administrationen): mandag til torsdag kl. 8.00 -15.00