ISHD - Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Hjælp vedrørende høreapparater eller andre høretekniske hjælpemidler. Generelle spørgsmål om hørelse. Rådgivning om tinnitus og lydoverfølsomhed.

Informationsaftener om tinnitus

Hjælp til blinde og svagsynede børn og voksne. Afprøvning af hjælpemidler. Øjenlæge og optikerkontrol.

Alternativ supplerende kommunikation til børn og voksne med nedsat tale-, læse-, skrivefunktion, og deraf følgende kommunikationshandicap.

VISO-rådgivning vedrørende IKT til børn og unge.

Landsdækkende specialrådgivning vedrørende børn og unge med høretab (0-18 år). ViSO-KaS-ydelse  

Høreteknisk hjælp til borgere med Cochlear Implant i Region Nordjylland.

Landsdækkende specialrådgivning om medfødt døvblindhed hos børn og voksne. VISO/VISO-KaS-ydelse.

Kursus i Alkohol, Narko og Trafik i forbindelse med generhvervelse af kørekort.


Kontakt administrationen

Telefon

97 64 70 00
Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Sofiendalsvej 91


9200 Aalborg SV

Telefonrådgivning

Høreafdelingen 97 64 70 06: mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag 8.00-12.00 

Synsafdelingen 97 64 70 00

(via administrationen): mandag til torsdag kl. 8.00 -15.00