Velkommen til Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Hjælp vedrørende høreapparater eller andre høretekniske hjælpemidler. Generelle spørgsmål om hørelse. Rådgivning om tinnitus og lydoverfølsomhed.

Hjælp til blinde og svagsynede børn og voksne. Afprøvning af hjælpemidler. Øjenlæge og optikerkontrol.

Alternativ supplerende kommunikation til børn og voksne med nedsat tale-, læse-, skrivefunktion, og deraf følgende kommunikationshandicap.


Landsdækkende specialrådgivning (VISO-KaS) vedrørende børn og unge med høretab (0-18 år).  

Høreteknisk hjælp til borgere med Cochlear Implant i Region Nordjylland.

Landsdækkende rådgivning om medfødt døvblindhed hos børn og voksne. VISO/VISO-KaS ydelse.

Kursus i Alkohol, Narko og Trafik i forbindelse med generhvervelse af kørekort.


Kontakt administrationen

Tlf.:

97 64 70 00
Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Sofiendalsvej 91


9200 Aalborg SV

Telefonrådgivning

Høreafdelingen 97 64 70 06: mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag 8.00-12.00 

Synsafdelingen 97 64 70 00

(via administrationen): mandag til torsdag kl. 8.00 -15.00